ภาพ Slide พม่า

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

พม่า

 5 มหาบูชาสถาน : สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
• ชาวพม่าได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่สุดชาติหนึ่งในโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนสถาน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจึงมีปูชนียสถานอันเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่า และชาวมอญอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่นับถือเป็นมหาบูชาสถานสำคัญสูงสุดมีเพียง 5 แห่ง ที่เป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธพม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป สักการบูชาให้ครบทั้ง 5 แห่ง จึงจะนอนตายตาหลับหรือได้ขึ้นสวรรค์ มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต
พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เมืองพุกาม
สุกี้
ตามทางเดินในย่างกุ้งจะเจอร้านข้างทาง มีผักหลากหลายวางใส่ตะกร้าให้เลือก เผอิญเราอยากผักหญ้าหลังจากกินแต่ของทอด เลยไปชี้ๆภาษามือ (ส่วนใหญ่คนขายของโลค่อนแบบนี้พูดอังกิดไม่ได้มาก) แล้วกลับมานั่งตุ๊มต่อมว่าเค้าจะทำอะไรให้หนูกิน แล้วมันก็ออกมาหน้าตาเหมือนสุกี้ แม่ช่วยคอนเฟิมเพราะแม่เคยกินอาหารคล้ายๆแบบนี้ที่ยูนนานแล้วไกด์ว่ามันเป็นสุกี้ของเค้าโดยใส่เห็ดและผักหลายๆอย่าง ในจานนี้หลากหลายไปถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วย เส้นหมี่เส้นขาวแบบกลมมีหมด คนขายสุกี้ร้านนี้สวยมากกกก หน้าตาเป็นดาราเกาหลีได้เรยโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม เดาว่าชีมาจากไทใหญ่ จิงๆแล้วคนพม่าหน้าตาดีเยอะนะ พวกเด็กที่หลอกขายของเราก็น่ารักเยอะเลย แต่คงไม่ได้น่ารักแบบสมัยนิยม (คือ หน้าจีนตาตี่) (แต่ผู้ชายนี่ยังไม่เห็นดีฮ่ะ)
โรตีที่นี่จะหน้าตาแบบนี้ แล้วจะใส่ถั่วตรงกลางกะน้ำหวานๆ ซึ่งเราไม่นิยมถั่วเลยไม่ชอบ แต่แป้งอร่อยดี
   ชุดประจำชาติของชาวพม่าเรียกว่า ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่งที่นุ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง
              ผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปก บางครั้งจะใส่ผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่า
              กอง บอง (Guang Baung)
              ส่วนผู้หญิงพม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุมข้างเรียกว่า
              ยินบอน (Yinbon) และใส่ผ้าคลุมไหล่ทับ

นายกรัฐมนตรีพม่า (พ.ศ. 2491- พ.ศ. 2554) เป็นตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศพม่า เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2491 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีผู้ดำรงตำแหน่งรวม 11 คน เนื่องจากประเทศพม่าถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมาจากกองทัพของพม่าทั้งสิ้น และตำแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ประเทศพม่า

                                        
                                                               ธงชาติของประเทศ พม่า

                                                                       ดอกไม้ประจำชาติ
                                                                         
                                                                       คือ ดอกประดู่

ประเทศพม่า

ภูมิประเทศ พม่า
 
ภูมิศาสตร์

ทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศจีน

ทิศใต้มีพรมแดนติดกับประเทศไทย

ทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับประเทศไทยและลาว

ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียและบังคลาเทศ

 

ขนาดและอาณาเขต

 ประเทศเมียนมาร์มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์    มีพื้นที่  676,577   ตารางกิโลเมตร มีภูเขาคากาโบราซีซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก (สูง 19,296 ฟุต)   กั้นพรมแดนเมียนมาร์กับจีนทางทิศเหนือ ส่วนทางตะวันตก มีเทือกเขายะไข่โยมากั้นระหว่างแคว้นอัสสัมของอินเดียและบังคลาเทศกับพม่า ด้านตะวันออกของประเทศมีที่ราบสูงที่สำคัญ คือที่ราบสูงฉาน(Shan Plateau)   ซึ่งมีความสูงประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล กั้นเมียนมาร์กับจีน ลาว และไทย    นอกจากความสูงแล้ว ที่ราบสูงฉานยังมีขนาดใหญ่มากอีกด้วย โดยกินอาณาเขตถึง 1 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ประเทศพม่าทั้งหมด

 

ภูมิอากาศ

ประเทศเมียนมาร์มีอากาศแบบร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย

 

 

ฤดูกาล

               

ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

เวลา

เวลาประเทศเมียนมาร์ ช้ากว่า ประเทศไทย 30 นาที

 

ประชากร เชื้อชาติและศาสนา

ประเทศเมียนมาร์ มีประชากรประมาณ 46 ล้านคน อยู่รวมกันทั้งสิ้น 135 ชาติพันธุ์ในจำนวนนี้  มีชนเผ่าพม่ามากที่สุด  คือประมาณ 1 ใน 4 ส่วน   รองลงมาก็คือ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ และกะฉิ่น ตามลำดับ

 

สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุด ก็คือรัฐฉาน เนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ 80 ชาติพันธุ์ อาทิ ไทยใหญ่ ไทยน้อย ไทยทนุ  อินตา  ลีซอ อาข่า ม้ง จีนฮ่อ ฯลฯ

 

เชื้อชาติของชนเผ่าพม่าเป็นเชื้อชาติผสมพยู มองโกล และอินเดีย ศาสนาพุทธเผยแผ่เข้ามาในเมียนมาร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และยังคงนับถือสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ถือได้ว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติสัดส่วนของการนับถือศาสนามีดังนี้ ศาสนาพุทธ 89 เปอร์เซ็นต์  คริสต์ทุกนิกายรวมกัน 5.6 เปอร์เซ็นต์  อิสลาม   3.8 เปอร์เซ็นต์  ฮินดู  0.5 เปอร์เซ็นต์

 

               

เมืองหลวง

เนปีดอ (Naypyidaw หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยรอบ เมืองนี้เป็นเมืองเดียวของประเทศพม่าที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงเก่าย่างกุ้งจะไฟฟ้าดับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมืองนี้อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทางการพม่านั้นต้องการ เมืองนี้เริ่มการสร้างสิ่งต่าง ๆ บ้างแล้ว เช่น อพาร์ตเมนท์ ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยู่อาศัย เริ่มมีประชาชนอพยพมาอาศัยอยู่หลายหมื่นคน แต่เมืองหลวงแห่งนี้ ยังไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซึ่งกำลังก่อสร้างต่อไป

 

 

สกุลเงิน

เมียนมาร์ใช้เงินจ๊าต (Kyat) เป็นหลัก มีทั้งชนิด   ธนบัตรและเหรียญ (Pya) ธนบัตรแบ่งเป็น 1,000  500     200  100  50 20  10  5 และ 1 จ๊าต    เหรียญแบ่งเป็น 50  25  10  และ  5    นอกจากเงินจ๊าตแล้ว เงินยูเอสดอลลาร์ ก็เป็นที่นิยมแพร่หลาย

 

 

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

 

ภาษา

นอกจากภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาทางการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษาโดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้

 


 

ประชากร

 

         จำนวนประชากรประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1

 
การแบ่งเขตปกครอง

 ประเทศพม่า ประกอบด้วยเจ็ดรัฐ และเจ็ดเขตปกครอง